Управление
Кой е на линия
» Гости: 1

» Потребители: 0

» Брой потребители: 19
» Най-нов: miedniczek
Вход
Потребител

ПаролаНе сте потребител?
Натиснете тук за да се регистрирате.

Забравихте паролата си?
Поискате си нова тук.
Анкета
От къде научихте за нас?

Гугъл
Гугъл
20% [1 гласувал]

Реклама
Реклама
0% [0 гласували]

Приятел Ви каза
Приятел Ви каза
20% [1 гласувал]

Ние Ви поканихме
Ние Ви поканихме
60% [3 гласували]

Брой гласували: 5
Трябва да сте регистриран за да можете да гласувате.
Начало: 04.09.14
културно-историческото наследство

През месец април бе подписан договор с Държавен фонд „Земеделие”, МИГ- Исперих и СНЦ „Хелис” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на Стратегия за местно развитие” и по мярка „Управление на местните инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” по Програма „Развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година.”

Това даде възможност в началото на месец май 2014 г. да стартира проект „Свидетелства от миналотомост към настоящето”, който ще  се ре­ализира от СНЦ  „Хелис съвместно с  Централна общинска библиотека „Петя Йорданова гр. Исперих  и Историческия музей - Исперих. С него се цели да се постигне повишаване на обществения интерес към опазването, популяризирането и развитието на местното културно-историческо наследство на територията на Археологически резерват „Сборяново” чрез средствата на модерните технологии и Интернет.

Археологическия резерват е разположен на територията на Община Исперих, между селата Малък Поровец и Свещари. Върху площ от 674 хектара са регистрирани над 140 археологически паметника - селищни могили от каменно-медната епоха, тракийски светилища и надгробри могили, столицата на тракийското племе гети – Хелис, ранновизантийски кастел, укрепления и селища от Първа българска държава, късно средновековно тюлбе Демир баба теке и др.

              През последните 30 години е натрупано значително количество литература – популярна, рекламна и научна, касаеща всички аспекти на територията на резервата – археологическо наследство, консервация и реставрация, социализация и изучаване на туристическите потребности, пръснати в различни научни издания и в периодичния печат. В местната общност липсва такава информация, младите хора от района нямат представа за това интелектуално богатство, а достъпът на научните среди до него е затруднен. Няма публичност на достиженията на учените, работели повече от 30 години на територията, а оттам и слабият интерес на масовия български гражданин към тези обекти с национално и световно значение.

             Необходимостта от каталогизиране и дигитализиране на печатни издания, и тяхното представяне в Интернет наложи да стартира проект „Свидетелства от миналотомост към настоящето”. Чрез неговото реализиране богатото културно и научно наследство  от района ще стане достъпно за всички.

В екипа на проекта бяха включени специалисти от двете институции  Централна общинска библиотека и Историческия музей – Искра Иванова – експерт – координатор на проекта от Общинска библиотека, Габриела Цанева – експерт-библиотекознание от Общ.библиотека и Веселина Белева – експерт –историк от Историческия музей.

Работата на екипа започна с изработването на   критерии за подбор на документи от фондовете на двете институции. В продължение на два месеца бе съставен библиографски каталог от 480 издания и книги,  част от които ще бъдат дигитализирани. През този период бяха  закупени  бук скенер и специализиран софтуер на библиографията. Софтуерът бе инсталирани на два компютъра, които се намират в Централна общинска библиотека. Така бе създадено дигитално студио „Хелис”,  което ще се ползва за нуждите на проекта и ще могат да работят едновременно двама ескперти или двама младежи доброволци.

За да се включат активно в работата на проекта - 6 специалисти от двете институции и 8 младежи - доброволци участваха в еднодневно обучение. Същото се проведе в компютърната зала на общинска библиотека с лектор от фирма Софт Либ от София.

За нуждите на проекта се наложи и изработване на Уеб сайт /www.xelisbg.eu/ ,  където след приключването на дигитализацията, електронния каталог ще бъде пренесен в сайта в резултат на което  ще стане достъпен за всеки в Интернет.

В момента членовете на екипа работят усилено по дигитализацията на електрония каталог и  подготвят информационната кампания за предоставянето на проекта. Тя включва провеждане на 4 информационни дни  „Свидетелства от миналотомост към настоящетов Централна общинска библиотека и селата Лудогорци, Тодорово и Вазово. Изборът на тези насени места не е случаен, четалищата участват в проект „Глобални библиотеки  - България” и имат постоянен достъп до Интернет.

През  месец декември с провеждането на обществен форум ще приключи работа .

Убедени сме, че проектът ще отговори на потребността от информация на ученици, студенти, преподаватели, специалисти и любители краеведи за значимото културно-историческо наследство на района сред местната общност и в национален мащаб.

 

 

                                                                               Живка Михайлова -  ръководител на проекта